Meet the FSR FMG of

Studentenraad

Sample

Vacancy council assistant 21/22

Are you interested in how the Faculty of Social and Behavioural Sciences (FMG) works administratively? Curious about what students can actually change at the FMG? Do you have an affinity with representative advisory bodies (medezeggenschap) and do you like to work together in a team of motivated students? Then apply for the vacancy of council assistant for the Faculty Student Council (FSR) 2021-2022!

 

Lees dit artikel
Sample

Meet the '20-'21 FSR FMG!

We would like to introduce you to the new student council!

Lees dit artikel
Sample

Meet the new student council!

We would like to introduce you to our new student council!

Lees dit artikel
Sample

Update Financiën / Update Financial Situation

(English follows Dutch)

Via de link hieronder kun je de antwoorden van de decaan lezen die hij gegeven heeft tijdens de bijeenkomst van actiegroep NU! over de bezuinigingen op de FMG. Hopelijk zal dit meer van jullie vragen over de bezuinigingen beantwoorden!

In the link below you can find the written answers of the dean in response to the meeting of the action group NU! about the budget cuts on the FMG. We hope this will clarify some of the questions you have about the budget cuts!

Lees dit artikel
Sample

Wij zijn de nieuwe raad

Hallo allemaal,

Wij willen ons als de Facultaire Studentenraad (FSR) van FMG ’17-’18 graag aan jullie voorstellen

Lees dit artikel
Sample

Jaarverslag '16-'17

Hier vind je het jaarverslag van de FSR FMG ’16-’17, dat dient als reactie op het beleidsplan dat is opgesteld aan het begin van het studiejaar.

Lees dit artikel
Sample

Invullen! Enquête over functiebeperking

Heb jij te maken (gehad) met een functiebeperking? Wij doen een inventarisatie naar zowel fysieke als mentale functiebeperkingen onder studenten en hun ervaringen. Help ons door de enquête in te vullen:

https://goo.gl/forms/VCyKRlMdfOab1uOD2

Lees dit artikel
Sample

Doe mee aan onze enquête over talent- en honoursprogramma's!

De UvA biedt tal van talent-, excellentie- en honoursprogramma’s aan. De Facultaire Studentenraad (FSR FMG) wil graag weten of deze programma’s aansluiten bij jouw wensen en behoeften. Doe daarom mee aan de enquête van de FSR via deze link!

https://goo.gl/forms/KaorFOQ3NQkCH9I83

Bij voorbaat dank!

Lees dit artikel
Sample

Personalia & dossiers

Benieuwd hoe de leden van de FSR FMG ’16-’17 eruit zien? Kijk dan verder!

Lees dit artikel
Sample

Antwoord op decanen FEB, FdR en FMG

Benieuwd wat er op de achtergrond speelt omtrent het raadgevend referendum D&D?

Lees dit artikel
Sample

Nieuwsbrief FSR FMG / Newsletter FSR FMG

Beste studenten van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen,

Kortgeleden waren er verkiezingen voor de nieuwe studentenraad van onze faculteit. Zij die verkozen zijn zullen vanaf september het stokje van ons overnemen. Tot die tijd blijven wij natuurlijk de belangen van de studenten van deze faculteit behartigen, wat betekent dat wij ook de afgelopen tijd niet hebben stilgezeten. Via deze nieuwsbrief willen wij jullie dan ook graag op de hoogte houden van een aantal ontwikkelingen die op dit moment spelen en waar wij ons mee bezighouden. Heb je nog vragen, opmerkingen, klachten of anderszins? Schroom niet een mail te sturen naar fmg@studentenraad.nl. Je kunt ook altijd even langskomen op ons kantoor, we zitten in kamer D2.00 op Roeterseiland.


Dear students of the Faculty of Social and Behavioural Sciences,

The elections for the Faculty Student Council took place very recently. But until the new Council takes over in September we will, of course, keep on representing the interests of the students of this Faculty. With this newsletter we would like to keep you informed about the things that we do and also give you an update on some recent developments. Do you have any question or remarks? Do not hesitate to e-mail us at fmg@studentenraad.nl or drop by our office in room D2.00 at the Roeterseiland complex.

Lees dit artikel
Sample

Beste studenten van de Faculteit der Maatschappij- & Gedragswetenschappen,

Hierbij bieden we jullie graag de nieuwsbrief van de Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR FMG) aan. De studentenraad is het enige democratisch verkozen studentenorgaan binnen de faculteit en komt op voor de belangen van alle studenten. En hoe beter wij jullie kunnen bereiken, des te makkelijker jullie je problemen bij ons kunnen aankaarten. Via deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte houden van een aantal ontwikkelingen die op dit moment spelen en waar wij ons mee bezighouden. Heb je nog vragen, opmerkingen, klachten of anderszins? Schroom niet een mail te sturen naar fmg@studentenraad.nl. Je kunt ook altijd even langskomen op ons kantoor, we zitten in kamer D2.00 op het Roeterseilandcomplex!

——————————————————————————————————————–

Dear students of the Faculty of Social and Behavioural Sciences,

Hereby we present you the newsletter of the Faculty Student Council of Social and Behavioural Sciences. The Faculty Student Council is the only democratic student body within the faculty and embodies the voice of all students. The better we can reach you, and you can reach us, the easier it will be to raise issues with us. In this first newsletter we would like to inform you about a few topics we are currently working on. Do you have any questions? Do not hesitate to e-mail us at fmg@studentenraad.nl or drop by at our office in room D2.00 at the Roeterseiland complex!

Lees dit artikel
Sample

Hoe verloopt de aanpak van knelpunten, wensen en suggesties?

De Facultaire Studentenraad, de Ondernemingsraad, afgevaardigden van de vier FMG-domeinen (Sociale Wetenschappen, Communicatiewetenschap Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding en Psychologie) en de decaan hebben de afgelopen maanden diverse gesprekken gevoerd over de wensen en suggesties die kunnen leiden tot kwaliteitsverbetering bij de faculteit en de UvA.

Hieronder vind je de voornaamste knelpunten van studenten en docenten en de (mogelijke) oplossingen die daarvoor zijn aangedragen.

Lees dit artikel
Sample

Update Dagelijks Bestuur: de OER-editie

Nu de stof weer een beetje is gaan liggen en de rust in zekere zin weer is teruggekeerd, is het weer tijd voor een DB update. De afgelopen maand is minder hectisch geweest dan maart en april, maar dat betekent niet dat we stil gezeten hebben. We zijn bezig geweest met het beoordelen van de nieuwe Onderwijs- en Examenreglementen (OER), hebben een advies opgesteld over de Regels en Richtlijnen van de examencommissie en het instemmingsrecht op de begroting, de verkiezingen zijn uitgesteld en we gaan vanaf juni beginnen met een vragenuurtje voor de FSR.

Lees dit artikel
Sample

Continuïteit van de medezeggenschap!

De Facultaire Studentenraad der Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR-FMG) acht het van belang dat de continuïteit van de medezeggenschap wordt gewaarborgd. Het democratische proces voor de aankomende verkiezingen wordt geschaad op de FMG bij het ontzeggen van deelname van Partij mei. De kieslijsten van Partij mei zijn 25 minuten te laat ingeleverd, waardoor deze ongeldig zijn verklaard. De FSR FMG acht het besluit van het Centraal Stembureau (CSb) als buitenproportioneel gezien de consequenties die dit besluit heeft op de medezeggenschap.

 

Lees dit artikel
Sample

Verslag Toekomstvisiedebat

Afgelopen donderdag 16 april heeft tussen 16:00 en 18:00 uur het FMG Toekomstvisiedebat plaatsgevonden, geleid door Menno van der Veen (Sociale Geografie en Planologie en TAQT). Hier waren veel verschillende studenten, medewerkers en de decaan aanwezig. In de hele FMG zijn afgelopen weken knelpunten verzameld en in de verschillende lagen van de faculteit zijn prioriteiten toegeschreven aan deze knelpunten. Tijdens het FMG Toekomstvisiedebat is gedebatteerd over de knelpunten met de hoogste prioriteit: de academische cultuur, de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en de mate waarin (mede)zeggenschap en inspraak deze voorgaande punten kunnen realiseren. Daarnaast is er met name tijdens het debat gezocht naar oplossingen die in de verschillende lagen gedragen worden.

Lees dit artikel
Sample

Notulen FMG Dialoog #2: De Knelpunten

Op 7 april vond er het tweede FMG dialoog plaats als voorbereiding op het toekomstvisiedebat van donderdag 16 april. De notulen van dit gesprek zijn hier te vinden.

 

Lees dit artikel
Sample

Update Dagelijks Bestuur

De afgelopen weken zijn erg druk geweest voor de Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR FMG).Vanuit studenten en medewerkers zijn verschillende debatten en discussies georganiseerd om te spreken over de ontwikkelingen binnen de universiteit en faculteit. De FSR heeft vanaf het begin actief deelgenomen aan zulke initiatieven.

Lees dit artikel
Sample

FMG Dialoog #2: De Knelpunten

In de afgelopen weken zijn door de medezeggenschap, voorzitters en directeuren knelpunten verzameld die spelen binnen de FMG. De FSR FMG heeft dit gedaan aan de hand van het FMG Dialoog op vrijdag 20 februari. De notulen hiervan staan op de website. Van al deze ingebrachte punten is een samenvatting gemaakt geordend op thema. Daarnaast is aangegeven bij welke actor het initiatief kan liggen om de knelpunt tot een oplossing te brengen.
Lees dit artikel
Sample

Statement FSR en OR

De afgelopen weken waren hectisch, ook voor de medewerkers en studenten die actief zijn in de medezeggenschap van de FMG. Veel leden van zowel de OR als de FSR hebben zich in hun afdeling  gemengd in discussies en in protesten. Met als gezamenlijk doel een universiteit waarin:

  • de kwaliteit van onderwijs en onderzoek centraal staat (en niet de rendementen en de financiën)
  • de medezeggenschapsorganen en andere organen tijdig betrokken worden bij de besluitvorming, zodat er meer mogelijkheden komen om de academische gemeenschap van studenten en medewerkers te betrekken bij alles wat er op de universiteit en in de faculteit FMG speelt.
  • medewerkers en studenten meer zeggenschap krijgen bij belangrijke beslissingen, en hun stem serieus wordt genomen
  • zorgvuldig met medewerkers wordt omgegaan (het aantal tijdelijke contracten moet bijvoorbeeld fors omlaag, evenals de werkdruk van de medewerkers)
Lees dit artikel
Sample

FMG Dialoog

Op vrijdag 20 maart hebben we met studenten van de faculteit een open gesprek gehad over onvrede in de FMG. Hiervan zijn notulen gemaakt met punten die worden meegenomen naar het toekomstvisiedebat van 16 april. Voor die tijd zal er een  extra debat worden georganiseerd op 7 april van 17:00-19:00

Klik hier voor de notulen

Lees dit artikel
Sample

Panelgesprekken internationalisering

Heb jij overwogen om in het buitenland te gaan studeren, maar is het er nooit van gekomen? Of ben je wel gegaan en snap je nu heel goed waar studenten tegenaan lopen? Dan zijn we op zoek jou!

 

 

Lees dit artikel
Sample

Studieverenigingen onmisbaar in de academische gemeenschap

De afgelopen weken zijn er veel protesten geweest op de Universiteit van Amsterdam. Deze zijn gericht op onder andere meer inspraak en democratie. De Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen is van mening dat de studieverenigingen een belangrijke rol spelen in deze democratie.

Lees dit artikel
Sample

Update Dagelijks Bestuur

Vanwege de actualiteiten staat de medezeggenschap op het moment vol in het licht. De Maagdenhuis bezetters hebben de aandacht getrokken van de landelijke media en mede daardoor zijn veel mensen binnen de universiteit bezig met deze vraagstukken.

Lees dit artikel
Sample

Onvrede op de UvA

Het kan niemand zijn ontgaan dat het de afgelopen weken rumoerige tijden op de UvA zijn. De bezettingen van het Bungehuis en Maagdenhuis krijgen nationale aandacht en social media loopt er van over. De bezetters hebben een lijst van eisen opgesteld die de UvA democratischer en transparanter zouden moeten maken. Zij stellen dat de inspraak op de UvA moet worden verbeterd zodat de studenten en medewerkers betrokken worden bij het beleid dat op de universiteit wordt gevoerd.

 

Lees dit artikel
Sample

FSR FMG zoekt raadsassistent!

Altijd al benieuwd geweest naar hoe de faculteit bestuurlijk in elkaar steekt? Ben je nieuwsgierig en wil je meer over je faculteit te weten komen? Interesse in medezeggenschap en benieuwd naar wat studenten werkelijk kunnen veranderen aan de FMG? De vacature voor raadsassistent geeft de mogelijkheid tot het verder ontdekken van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. De Facultaire Studentenraad laat de stem van de student horen bij het faculteitsbestuur en kan daarbij jouw hulp gebruiken. Als je de studentenraad wil ondersteunen en daarvan je werk wil maken, solliciteer dan voor de vacature van raadsassistent bij de FSR FMG.

Lees dit artikel
Sample

De eerste blog van het nieuwe jaar!

De tijd gaat snel. Het ene moment ben je bezig met je oriënteren op dossiers en de structuur van de raad, en het andere moment zit je er helemaal midden in. Het is ondertussen alweer januari 2015 en elk raadslid is druk bezig om de belangen van studenten te behartigen op verschillende onderwerpen.

Lees dit artikel
Sample

De FSR in kerstsferen

Het is weer die tijd van het jaar! Oliebollen, chocolademelk, glühwein, maar ook allerlei deadlines die nog voor het einde van het jaar gehaald moeten worden. Ook de facultaire studentenraad is in kerstsferen. Hoe? Dat lees je hier!

Lees dit artikel
Sample

November-update van het Dagelijks Bestuur

Het is pas kort geleden sinds onze eerste Dagelijks Bestuur Blog is geschreven, maar in de tussentijd is er weer genoeg gebeurd waarover we wat kunnen vertellen!

Lees dit artikel
Sample

SV/OC-dag groot succes

Vorige week vrijdag was de eerste bijeenkomst van dit academisch jaar waarin de besturen van studieverenigingen en de opleidingscommissies met de facultaire studentenraad konden praten over uiteenlopende onderwerpen om verschillende visies te peilen om natuurlijk om het onderlinge contact te bevorderen. Het was een groot succes! Lees hier een aantal uitkomsten van deze middag.

Lees dit artikel
Sample

Je klacht of compliment over Roeterseiland

De verhuizing naar de Roeterseilandcampus is een feit. Een ander feit is dat zo’n verhuizing nogal wat problematiek met zich meebrengt. Er valt nog heel wat te verbeteren (maar gelukkig gaat er ook heel veel goed). Heb jij klachten, tips of complimentjes? Geef je reactie en wij zorgen ervoor dat het bij de juiste mensen terechtkomt!

Lees dit artikel
Sample

Oktober-update van het Dagelijks Bestuur

Maandelijks geeft het dagelijks bestuur een update van de werkzaamheden van de raad. In deze post: Een kort overzicht van de commissies, de aanstelling van raadsassistenten, blended learning, huisvesting en bezuinigingen.

Lees dit artikel
Sample

Voortbestaan Common Room

De studentenraad deelt de zorgen die de studenten hebben omtrent de verhuizing naar het Roeterseiland Complex. Ook om de sluiting van de Common Room in het Spinhuis is veel te doen geweest. Lees hier onze reactie op de kraak van het Spinhuis.

 

Lees dit artikel
Sample

Vacature FSR: raadsassistent

Ben je benieuwd hoe de faculteit bestuurlijk in elkaar steekt? Interesse in medezeggenschap? Word dan raadsassistent bij de Facultaire Studentenraad.

Lees dit artikel
Sample

De problemen van het Roeterseilandcomplex

Ruim 1800 Facebooklikes, het welbekende bezetten van het Maagdenhuis, een aantal persberichten en een AT5 item; allemaal voortvloeisels van de actie ‘REC de verhuizing’.

‘REC de verhuizing’ is een actie die op Facebook en een website is gestart, waarbij een brief geliked kan worden. Deze brief is een verhuisbericht waarin wordt gesteld dat het College van Bestuur (CvB) zelf moet verhuizen naar het Roeterseilandcomplex (REC). Deze actie leidde uiteindelijk tot een actie in het Maagdenhuis, het bestuurlijk centrum van de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar door twee docenten een kritisch college werd gegeven over de problemen omtrent de verhuizing naar het REC. Ongeveer tachtig studenten en medewerkers waren aanwezig, waarna voor elke like een verhuisbericht in verhuisdozen aan het CvB werd overhandigd.

Lees dit artikel
Sample

Studenten roepen de UvA op de verhuizing naar het nieuwe Roeterseiland Complex uit te stellen

De FSR FMG wil dat de verhuizing van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) naar het Roeterseiland Complex (REC) wordt uitgesteld. Nadat de FSR FMG al jaren probeert mee te praten en mee te denken over de faciliteiten op het REC, is de maat nu vol. Op het nieuwe REC is er bijvoorbeeld geen grote collegezaal, de beloofde grote onderwijsbalie is nog niet af, er is geen kantoor voor de studieverenigingen, veel onderwijszalen zullen nog niet gebruikt kunnen worden en er zijn onvoldoende cateringfaciliteiten. De FSR is van mening dat studenten op deze manier geen goed onderwijs kunnen genieten.

Lees dit artikel
Sample

Verhuizing FMG: Oplossing is in zicht

English follows below Dutch
Verhuizing FMG: oplossing is in zicht
De stuurgroep Roeterseiland waarin o.m. zitting hebben het College van Bestuur en de decanen van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) zijn deze week dichter bij een oplossing gekomen voor de huisvesting van de FMG.

Lees dit artikel
Sample

NSE Resultaten FMG

Benieuwd hoe jouw faculteit scoorde in 2013? Zie hier de resultaten van de Nationale Studenten Enquête!

 

Lees dit artikel
Sample

Student Research Prize

Are you a bachelor or master student, have you co-authored a research article and would you like to be selected as best student co-authored article of the Faculty of Social and Behavioral Sciences (FMG)?
Don’t hesitate to send in your article for the student research prize!

Lees dit artikel
Sample

Student Research Prize

Ben jij een bachelor of master student, ben jij co-auteur van een onderzoeksartikel en wil je dat dit artikel geselecteerd wordt als beste student onderzoeksartikel aan de faculteit van maatschappij en gedragswetenschappen?
Stuur dan nu je artikel in voor de student research prize!

Lees dit artikel
Sample

Overlegvergadering met de decaan

Op 29 januari vond de Overlegvergadering plaats, de vergadering waarin de Facultaire Studentenraad met het decanaat overlegt. Dit keer stonden het Bindend Studieadvies en de verhuizing naar Roeterseiland op de agenda.

Lees dit artikel
Sample

Pluim voor Peter Starreveld!

De eerste FSR-FMG Pluim van 2014 is uitgereikt aan Peter Starreveld. Vanwege zijn jarenlange inzet als docent, waarbij hij zijn studenten weet te motiveren en te interesseren voor Psychologie.

Peter Starreveld werd in het jaar 2009 verkozen tot Docent van het Jaar en stond dit jaar op de shortlist om kans te maken om opnieuw verkozen te worden. Hij is door de studievereniging VSPA toentertijd beschreven als ‘de Johan Cruijf van de opleiding’. Hij staat bekend om zijn betrokkenheid, de grondigheid van de voorbereidingen op colleges en het verlevendigen van stof. Een aanwinst voor de faculteit!

Lees dit artikel
Sample

Beleidsplan

Beste studenten,

De Facultaire Studentenraad Maatschappij- en Gedragswetenschappen 2013-2014 presenteert zijn beleidsplan! De raadsleden hebben allemaal nagedacht over hun visie op de actuele problematiek die de studenten aan de Universiteit van Amsterdam aan gaan. In dit beleidsplan kunnen jullie terug lezen hoe wij dit jaar om zullen gaan met beleid als het facultair breed invoeren van het Bindend Studie Advies (BSA) en de verhuizing van de gehele FMG naar het Roeterseilandcomplex (REC). Kijk hiernaast onder het kopje ‘Documenten’ en lees ons beleidsplan zodat ook jullie op de hoogte zijn waar de FSR FMG ’13-’14 zich in jullie belang hard voor maakt!
Tom Tawfik
Voorzitter Facultaire Studentenraad Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Lees dit artikel
Sample

UvA zet studenten REC in de kou

De sluiting van REC H (vanaf 24 december tot de zomer van 2014) heeft vergaande gevolgen voor het aantal beschikbare studieplekken tijdens de verbouwingsperiode: door de sluiting verdwijnen er 362 plekken.  De FSR FMG, ASVA en CSR hebben hard geprobeerd om een vervanging te vinden voor dit verlies. Helaas wordt er door de UvA geen goed alternatief geboden: er worden slechts 250 vervangende studieplekken op andere locaties gerealiseerd.

Ook de Agora zal sluiten in de verbouwperiode. Door de UvA zullen er twee cateringcorners in REC J/K  en REC P worden aangeboden. Deze corners sluiten echter al om 15:30 en 14:00, en zullen  slechts broodjes en soep verkopen. Voor de betaalbare warme avondmaaltijden wordt geen alternatief geboden.

De CSR, de FSR FMG en ASVA zijn teleurgesteld in de wijze waarop de UvA omgaat met haar studenten. De alternatieven die tijdens de verbouwing van de nieuwe Roeterseilandcampus door de UvA worden aangeboden zijn ver onder de maat. Als studentenorganisaties gaan we de komende dagen gezamenlijk alle mogelijkheden aangrijpen om de situatie te verbeteren maar verwachten we ook dat de universiteit met een beter plan komt.

Lees dit artikel
Sample

Faculteitsvereniging FMG ontvangt eerste pluim Facultaire Studentenraad (FSR)

Afgelopen donderdag 14 november heeft de Facultaire Studentenraad de pluim uitgedeeld tijdens het overleg van de nieuw opgerichte Faculteitsvereniging. De Faculteitsvereniging bestaat uit de 8 studieverenigingen van de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Dit zijn de VSPA (Psychologie), Mercurius (Communicatiewetenschap), Sarphati (Sociale Geografie en Planologie), Comenius (Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde en de Lerarenopleiding), SEC (Sociologie), Kwakiutl (Culturele Antropologie), Machiavelli (Politicologie) en Pegasus (Algemene Sociale Wetenschappen).

Lees dit artikel
Sample

Rondleiding Roeterseiland Complex REC

In de zomer van 2014 zal de Faculteit Maatschappij- en gedragwetenschappen verhuizen naar gebouw B en C op het nieuwe Roeterseiland Complex REC. Dit zal een enorm grote verandering zijn voor alle FMG studenten. Hoewel de verhuizing al een tijd bezig is, lijkt het erop dat bij bepaalde essentïele onderdelen van onderwijs of een verhuizing niet goed is nagedacht. Om eens te kijken hoe dit er allemaal uitziet en om te zien wat een van onze grootste dossiers nu eigenlijk allemaal inhoud, is de FSR-FMG mee geweest met een rondleiding door het nieuwe REC.

Lees dit artikel
Sample

Ook dit jaar gaan we weer op zoek naar de beste docent van de UvA! Dit jaar heeft het een iets andere vorm dan voorgaande jaren. Er zal eerst per faculteit een winnaar uitgekozen worden die vervolgens deel gaat nemen aan de finale om de Docent van het Jaar (DvhJ) te worden van de gehele UvA. Voor deze finaleronde zoeken wij nog enthousiaste juryleden die deze docenten willen beoordelen. Lijkt jou dit leuk of wil je wat meer informatie? Stuur dan een berichtje naar yinneke.dehoop@studentenraad.nl

Vanaf 4 t/m 8 november kun je als student stemmen op jouw favoriete docent van jouw faculteit: FMG. Als FSR zullen wij die week volop campagne voeren voor dit evenement, DvhJ, en staan wij op de UvA locaties met laptoppen zodat je direct kunt stemmen! Op 8 januari, op de Dies Natalis van de UvA, zal de winnende docent bekend gemaakt worden.

https://www.facebook.com/docentvanhetjaar

Lees dit artikel